Certyfikaty

Jednym z głównych celów strategicznych Smartech-IT jest ciągłe podnoszenie jakości procesów wewnątrz organizacji oraz standardów bezpieczeństwa. Certyfikaty, które posiadamy, są potwierdzeniem, że podejmowane przez nas działania są zgodne ze światowymi standardami.
nasze certyfikaty

ISO 9001:2015

SmarTech-IT posiada certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2015. Zakres tego programu certyfikacji dotyczy wszystkich działań firmy oraz produktów i usług, które SmarTech-IT dostarcza klientom na całym świecie. Norma ISO 9001 określa wymagania dotyczące solidnego formalnego systemu zarządzania jakością. Organizacje, które przestrzegają tego standardu, wykazują zdolność do ciągłego dostarczania produktów i usług, które spełniają lub przekraczają wymagania klientów i przepisy. Wielofazowy audyt zgodności został przeprowadzony przez Techno iQualityHub Innovations (TiQHUB).
nasze certyfikaty

ISO 27001:2013

SmarTech-IT posiada certyfikat zgodności z ISO 27001:2013. Zakres tego programu certyfikacji dotyczy wszystkich działań firmy oraz produktów i usług, które SmarTech-IT dostarcza klientom na całym świecie. Program ISO 27001 potwierdza, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) firmy został zaprojektowany, wdrożony i jest zarządzany zgodnie z uznanymi na całym świecie najlepszymi praktykami w celu ochrony systemów informatycznych i aktywów zarówno klientów, jak i firmy. Wielofazowy audyt zgodności został przeprowadzony przez Techno iQualityHub Innovations (TiQHUB).