Detect . Defend . Disseminate . Destroy . Regroup . Reforge

Filozofia 4D-R2

wewnętrzne / zewnętrzne zagrożenia i słabości
personel, informacje, własność intelektualna i zasoby organizacji.
Szczegółowe informacje o incydencie dla upoważnionego personelu w celu uzyskania dalszych instrukcji
Zagrożenia wewnętrzne / zewnętrzne.
IT/Cyber personel, kadra zarządzająca, C-Suite.
Zasady organizacji, szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i infrastruktury
Wykrywanie

wewnętrzne / zewnętrzne zagrożenia i słabości.

Obrona

personel, informacje, własność intelektualna i zasoby organizacji.

Rozpowszechnianie

Szczegółowe informacje o incydencie dla upoważnionego personelu w celu uzyskania dalszych instrukcji

Eliminacja

Zagrożenia wewnętrzne / zewnętrzne.

Przegrupowanie

IT/Cyber personel, kadra zarządzająca, C-Suite.

Modyfikowanie

Zasady organizacji, szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i infrastruktury